Biblioteki w powiecie < PBP w Sieradzu

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Święci... Chętnie wzięliby na indeks niejedną dobrą książkę,
żeby bronić jej przed głupim czytelnikiem.

Jan Twardowski

Biblioteki w powiecie

Na terenie powiatu sieradzkiego, oprócz biblioteki powiatowej, działa 34 bibliotek, z czego 29 znajduje się na wsiach. Dwie funkcjonują w obrębie struktur centrów kultury.
Przez lata swojego istnienia biblioteki bardzo się zmieniły – mają nowoczesne, wyremontowane siedziby, ale przede wszystkim bogaty księgozbiór. Biblioteki w powiecie sieradzkim są zautomatyzowane, a dzięki wzajemnej współpracy, profesjonalnej obsłudze i udostępnieniu katalogów on-line ułatwiają czytelnikom dostęp do swoich zbiorów. Łącznie udostępniają niemal 620 tys. zbiorów bibliotecznych. Rocznie obsługują ponad 22 tys. osób wypożyczając 500 tys. różnego rodzaju zbiorów – książek, czasopism, audiobooków.
Biblioteki w powiecie sieradzkim to nie tylko centra informacji – bibliograficznej, regionalnej, czy turystycznej. Dzięki bogatej ofercie kulturalnej, związanej m.in. z regionalną historią i tradycją oraz aktywnemu uczestnictwu w ważnych dla danej gminy wydarzeniach, są wyjątkowymi miejscami integracji lokalnych społeczności. Rocznie wszystkie placówki biblioteczne w naszym powiecie odwiedza blisko 270 tys. osób, z czego ok. 30 tys. uczestniczy w różnego rodzaju imprezach: spotkaniach autorskich, warsztatach, lekcjach, feriach dla dzieci, spotkaniach z regionalistami. W ciągu roku na terenie powiatu sieradzkiego biblioteki organizują 2 tys. rozmaitych wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych.

Centrum Kultury w Błaszkach. Biblioteka w Błaszkach

98-235 Błaszki, Pl. Sulwińskiego 35
telefon: 43 829 25 43
e-mail: ck.blaszki@pbp.sieradz.pl
bibliotekarz: Małgorzata Szczepańska

Centrum Kultury w Błaszkach. Biblioteka w Gruszczycach

98-235 Błaszki, Gruszczyce 21
telefon: 43 829 26 94
bibliotekarz: Justyna Wolska

Gminna Biblioteka Publiczna w Brąszewicach

98-277 Brąszewice, Brąszewice 171
telefon: 43 821 17 78, fax: 43 821 18 73
e-mail: gbp.braszewice@pbp.sieradz.pl
dyrektor: Janina Owczarek
katalog: www.braszewice-gbp.sowwwa.pl

Filia Biblioteczna w Godynicach

98-277 Brąszewice, Godynice 15
Kierownik Filii w Godynicach – Bożena Grabia

Filia Biblioteczna w Żurawiu

98-277 Brąszewice, Żuraw 18
Kierownik Filii w Żurawiu – Aleksandra Bernach

Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława St. Reymonta w Brzeźniu

98-275 Brzeźnio, ul. Wspólna 45
telefon/fax 43 820 31 87, tel. kom. +48 607 608 408
e-mail: gbp.brzeznio@pbp.sieradz.pl
Kierownik: Małgorzata Andrusiak
katalog: www.brzeznio-gbp.sowwwa.pl

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Barczewie

98-275 Brzeźnio, Barczew 3
telefon: 601 622 600
e-mail: bibliotekabarczew@wp.pl
kierownik: Małgorzata Jagoda

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Kliczkowie Małym

98-275 Brzeźnio, Kliczków Mały 1
telefon: 43 820 40 97
e-mail: FBkliczkow@interia.pl
kierownik: Marianna Czyżak

Gminna Biblioteka Publiczna w Burzeninie

98-260 Burzenin, Rynek 8
telefon: 43 821 45 74, 43 821 42 66
e-mail: gbp.burzenin@pbp.sieradz.pl
dyrektor: Katarzyna Kozieł
katalog: www.burzenin-gbp.sowwwa.pl

Filia w Niechmirowie

98-260 Burzenin, Niechmirów

Gminna Biblioteka Publiczna w Goszczanowie

telefon: 43 829 82 36, fax 43 829 70 02
e-mail: gbp.goszczanow@pbp.sieradz.pl
dyrektor: Alina Walczak
katalog: www.goszczanow-gbp.sowwwa.pl

Biblioteka Pubiczno-Szkolna w Chlewie

telefon: 43 829 71 76
bibliotekarz – Agata Mikołajczyk

Biblioteka Publiczno-Szkolna w Kaszewie

telefon: 43 829 70 11
bibliotekarz – Izabela Jafra

Biblioteka Publiczno-Szkolna w Lipiczu

telefon: 43 829 70 08
bibliotekarz – Ewa Malik

Gminna Biblioteka Publiczna w Klonowej

98-273 Klonowa, ul. Czajkowska 1A
telefon: 43 820 82 83
e-mail: gbp.klonowa@pbp.sieradz.pl
dyrektor: Agnieszka Musialska
katalog: www.klonowa-gbp.sowwwa.pl
www: www.gbpklonowa.republika.pl

Filia Biblioteczna w Kuźnicy Błońskiej

98-273 Klonowa, Kuźnica Błońska 9
bibliotekarz: Natalia Łuszkiewicz

Gminna Biblioteka Publiczna w Sieradzu z/s w Charłupi Małej

98-210 Sieradz, Charłupia Mała ul. Szkolna 15,
telefon: 43 822 25 13
e-mail: gbp.charlupia@pbp.sieradz.pl
dyrektor: Małgorzata Ziarniak
katalog: www.sieradz-gbp.sowwwa.pl
www: www.charlupia.naszabiblioteka.com

Filia Biblioteczna w Biskupicach

98 -210 Sieradz, Biskupice 74

Filia Biblioteczna w Chojnem

98 -210 Sieradz, ul. Główna 1

Filia Biblioteczna w Grabowcu

98 -210 Sieradz, Grabowiec 6

Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polna 36 A
telefon: 43 822 25 41
e-mail: mbp.sieradz@pbp.sieradz.pl
dyrektor: dr Zbigniew Łuczak
katalog: http://83.16.158.210/katalog/
www: mbpsieradz.pl

Filia nr 1 MBP

98-200 Sieradz, ul. Mickiewicza 6
telefon: 43 822 88 85
kierownik: Katarzyna Pietrych

Filia nr 2 MBP

98-200 Sieradz, ul. Armii Krajowej 7 (nowy szpital)
telefon: 43 827 82 31
98-200 Sieradz, ul. Nenckiego 2 (stary szpital)
telefon: 43 827 10 21
kierownik: Maria Duszka

Filia nr 3 MBP

98-200 Sieradz, ul. Reymonta 19 (dojście od ul. Paderewskiego)
telefon: 43 822 21 58
kierownik: Iwona Bartkiewicz

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Warcie – Warckie Centrum Kultury

98-290 Warta, ul.T. Kościuszki 9/11
telefon/fax: 43 829 47 43 wew. 24
e-mail: migbp.warta@pbp.sieradz.pl
dyr. WCK – Wiktor Baranowski
z-ca dyr. WCK ds. bibliotek – Danuta Wojtczak
katalog: www.warta-migbp.sowwwa.pl
www: pbp.sieradz.pl/warta

WCK.MiGBP w Warcie. FB w Cielcach

98-290 Warta, Cielce 28
bibliotekarz: Iwona Piaseczna

WCK.MiGBP w Warcie. FB w Jeziorsku

98-290 Warta, Jeziorsko (w Domu Ludowym)
bibliotekarz: Iwona Piaseczna

WCK.MiGBP w Warcie. FB w Małkowie

98-290 Warta, Małków(w Domu Ludowym)
telefon: 43 829 47 43 (MiGBP w Warcie)
bibliotekarz: Urszula Frycze

WCK.MiGBP w Warcie. FB we Włyniu

98-290 Warta, Włyń 10a (szkoła)
telefon: 43 829 41 95
bibliotekarz: Ewa Kaźmierczak

WCK.MiGBP w Warcie. Filia Publ.-Szkolna w Jakubicach

98-290 Warta, Jakubice 58 (szkoła)
telefon: 43 829 43 38
bibliotekarz: Wanda Oganiaczyk

WCK.MiGBP w Warcie. Filia Publ.-Szkolna w Rossoszycy

telefon: 43 829 68 28 (szkoła)
e-mail.: doska@onet.eu
bibliotekarz: Dorota Góral

WCK.MiGBP w Warcie. Filia Publ.-Szkolna w Ustkowie

98-290 Warta, Ustków 26 (szkoła)
telefon: 43 829 46 67
Bibliotekarz: Daniela Kucharska

Gminna Biblioteka Publiczna we Wróblewie

98-285 Wróblew 15,
telefon: 43 828 66 01
e-mail: bp.wroblew@pbp.sieradz.pl
dyrektor: Maria Strózik
katalog: 95.48.252.186
www:  www.gbp-wroblew.pl

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Złoczewie

98-270 Złoczew, ul. Szeroka 6
telefon: 43 820 25 98
e-mail: migbp.zloczew@pbp.sieradz.pl
dyrektor: Alfreda Wesołowska
katalog: www.zloczew-migbp.sowwwa.pl
www: www.zloczew.naszabiblioteka.com

Filia Biblioteczna w Stolcu

98-270 Złoczew, Stolec (Szkoła Podstawowa)
bibliotekarz: Elżbieta Bondas

Filia w Unikowie

98-270 Złoczew, Uników (Strażnica OSP)
bibliotekarz: Anna Sworowska

książki, multimedia - wszystko w jednym miejscu!
+ zaawansowane
+ wszystkie katalogi

© 2016 Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu