Czytelnia < PBP w Sieradzu

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Z książkami jest tak, jak z ludźmi: bardzo niewielu ma dla nas ogromne znaczenie.
Reszta po prostu ginie w tłumie.

Wolter

Czytelnia

Autor: Aleksy Nowak
Autor: Aleksy Nowak

Obsługę Czytelni dla Dorosłych zapewniają pracownicy Działu Informacyjno-Bibliograficznego, którego zadaniem jest gromadzenie i opracowanie zbiorów regionalnych, księgozbioru podręcznego i informacyjnego. Tu tworzone są bazy bibliograficzne województwa i powiatu sieradzkiego, współtworzony System Bibliografii Regionalnej Województwa Łódzkiego. W roku 2014 trafiły tutaj zbiory regionalisty i kolekcjonera Jana Matusiaka, które pod nazwą Szkatuła Piórem Rzeźbiona zawierają około 100 tysięcy dokumentów, stanowiąc cenny i zróżnicowany zasób informacji o regionie. W dziale prowadzona jest również digitalizacja zbiorów regionalnych, głównie czasopism – Ziemi Łódzkiej, Echa Sieradzkiego, kwartalnika Na Sieradzkich Szlakach, Dokumentów Życia Społecznego (plakatów, ulotek, zaproszeń itp.) oraz zbiorów ikonograficznych. Zbiory udostępniane on-line można oglądać poprzez Cyfrową Ziemię Sieradzką.

Czytelnia dla Dorosłych udostępnia czytelnikom książki, czasopisma i inne zbiory znajdujące się w zasobach Działu. Czytelnik może korzystać z księgozbioru podręcznego i specjalnego, zawierającego publikacje o charakterze naukowym, wydawnictwa encyklopedyczne, słowniki, informatory, ponadto z księgozbioru regionalnego, informacyjnego, z czasopism bieżących (70 tytułów) oraz archiwalnych.

Spośród najstarszych publikacji książkowych, dostępnych w Czytelni w wersji oryginalnej, warto wymienić trzytomowy Słownik mitologiczny Alojzego Osińskiego z lat 1806-1812, Kodex Napoleona z 1813 roku, a spośród dotyczących regionu sieradzkiego – Jan Mączyński : leksykograf polski XVI wieku Henryka Barycza z roku 1925, Sieradz : istniejące zabytki, przeszłość miasta, stan obecny Walerego Pogorzelskiego z roku 1927. W księgozbiorze informacyjnym ważne miejsce zajmują publikacje dotyczące historii książki i bibliotekarstwa, między innymi Edward Hr. Raczyński i Bibljoteka Raczyńskich Elżbiety Bederskiej z roku 1924 oraz O Janie Gutenbergu i o tem, jak się ludzie nauczyli pisać i drukować Antoniego Potockiego z roku 1927.

Najstarszym czasopismem w zbiorach biblioteki jest „Gazeta Warszawska” z 1821 roku, a spośród tych dotyczących regionu sieradzkiego – kilka numerów „Ziemi Sieradzkiej” oraz „Echa Sieradzkiego” z 1933 roku. Natomiast na posiadanych przez bibliotekę mikrofilmach, częściowo już zdigitalizowanych, znaleźć można numery Ziemi Sieradzkiej, Teki Pstrokońskiego, teksty Igancji Piątkowskiej.

MULTIMEDIA

Czytelnicy biblioteki mogą korzystać z bezpłatnego dostępu do internetu – przewodowego i wi-fi. W sali multimedialnej udostępnionych jest osiem stanowisk komputerowych oraz różnego rodzaju sprzęt do odtwarzania treści utrwalonych cyfrowo (tablety, czytniki, odtwarzacze CD).

Wśród dostępnych w bibliotece zbiorów multimedialnych znajdują się książki w formie dźwiękowej (inaczej nazywane książkami mówionymi lub audiobookami) – blisko tysiąc tytułów na płytach CD i kasetach magnetofonowych.

Regulaminy i inne dokumenty

książki, multimedia - wszystko w jednym miejscu!
+ zaawansowane
+ wszystkie katalogi

© 2016 Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu