Klub Historyczny < PBP w Sieradzu

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów naszej cywilizacji.
Maria Dąbrowska

Klub Historyczny

Idea Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” zrodziła się w 2002 r. w Warszawie jako efekt współpracy Instytutu Pamięci Narodowej i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Wówczas też powstał pierwszy Klub „Grota” w Warszawie. Do podstawowych zadań Klubu należy przekazywanie swoim członkom oraz społeczeństwu opartej na najnowszych badaniach wiedzy historycznej, obejmującej dzieje Polski i losy jej obywateli w okresie II wojny światowej, a także w okresie powojennego komunistycznego zniewolenia i oporu społecznego do 1989 r.

Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Sieradzu powstał 4 czerwca 2007 r. jako czwarty w regionie łódzkim, po Łodzi, Kaliszu i Wieluniu. Klub obecnie liczy 19 aktywnych członków. Spotkania odbywają się w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu przy ul. Żwirki i Wigury 4. W spotkaniach Klubu w Sieradzu uczestniczy przeciętnie ok. 40 osób, w tym członkowie Klubu, kombatanci, historycy regionaliści, nauczyciele historii oraz młodzież szkół ponadpodstawowych, a także mieszkańcy Sieradza i okolicznych miejscowości zainteresowani poruszaną problematyką. W skład Zarządu Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Sieradzu wchodzą: Stanisława Ucińska – Piaszczyk (emerytowany nauczyciel historii w I LO  im. Kazimierza Jagiellończyka  w Sieradzu) – Przewodniczący, Anna Piestrzeniewicz (kierownik Działu Historii w Muzeum Okręgowym w Sieradzu)  – Sekretarz oraz członkowie: Henryka Bronka (emerytowana nauczycielka historii), Hanna Krawczyk (Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu), Urszula Łukomska (nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie),

 

Wszystkim zainteresowanym działalnością Klubów „Grota” wszelkich informacji udziela Marzena Sobczyk, asystent prasowy IPN Oddział w Łodzi – tel. 42/ 274-41-16, email:marzena.sobczyk@ipn.gov.pl. Bliższe informacje na temat spotkań Klubu w Sieradzu można uzyskać również pod numerem telefonu 42/ 616-27-31, a także 43/ 827-16-39.

książki, multimedia - wszystko w jednym miejscu!
+ zaawansowane
+ wszystkie katalogi

© 2016 Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu