Sieradzkie Towarzystwo Fotografi < PBP w Sieradzu

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Z książkami jest tak, jak z ludźmi: bardzo niewielu ma dla nas ogromne znaczenie.
Reszta po prostu ginie w tłumie.

Wolter

Sieradzkie Towarzystwo Fotograficzne

FanPage STF

Sieradzkie Towarzystwo Fotograficzne zostało powołane w maju 1976 roku w wyniku połączenia się dwóch grup twórczych działających pod patronatem Związku Nauczycielstwa Polskiego w Sieradzu i Towarzystwa Przyjaciół Sieradza. W pierwszych latach działalności zorganizowano szereg wystaw indywidualnych i zbiorowych. Stowarzyszenie miało ambicje gromadzić fotografików amatorów nie tylko z Sieradza, także z terenu całego województwa. I tak się stało, ponieważ liczną grupę stanowili zduńskowolanie, ludzie z Wielunia, Łasku i innych okolicznych miejscowości. Od 1979 r. Towarzystwo zaczęto wydawać co kwartał biuletyn informacyjny.

Wystawy, konkursy:

  • Wystawy 1976-78: „Dwie Jesienie”, „Architektura”, „Dziecko”, „Sciencefiction”, „Sieradz w 35-leciu” – konkurs.
  • Wystawa „Fotografia barwna Wiesława Kalwody” – sieradzanina, 1979r.
  • Wystawa autorska członków Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego – Andrzeja Dworaka, Jacka Mola i Krzysztofa Wojciechowskiego.
  • W latach 1979-80 zorganizowano szereg kolejnych wstaw, konkursów, plenerów i pokazów slajdów. Zdjęcia uzyskiwane w wyniku konkursów („Sieradzkie Przemiany”, „Zabytki architektury i pomniki przyrody Województwa Sieradzkiego” i inne) były gromadzone w archiwum STF i do dzisiaj stanowią dokumentacje z tamtego okresu.

Od 1979 roku rozpoczęto intensywną działalność plenerową. W 1979 roku miał miejsce pierwszy plener zorganizowany w Sandomierzu, w którym wzięło udział zaledwie 8 osób. Następne plenery fotograficzne odbyły się w Krakowie i rezerwacie przyrody „Węże” w Załęczańskim Parku Krajobrazowym, a uczestniczyło w nich jednorazowo nawet do 40 osób. Każdy z wyjazdów kończył się wystawą poplenerową – wiosną 1981 roku zorganizowano wraz z PTTK i Wojewódzką Komisją Opieki Nad Zabytkami dwie jednodniowe imprezy, w czasie których fotografowano drewniane kościółki ziemi wieluńskiej i szlacheckie dwory ziemi sieradzkiej. Wykonane zdjęcia zostały przekazane do archiwum PTTK. W tym czasie odbył się także pierwszy plener zagraniczny w Budapeszcie.

Wmiędzy czasie STF organizowało szkolenia o zróżnicowanym zakresie tematycznym dla członków oraz młodzieży szkół podstawowych.

Plenery:

  • Plener ogólnopolski w Kotlinie Kłodzkiej.
  • Plener w Załęczu Wielkim. W plenerach uczestniczyli obok członków STF zapraszani goście z zaprzyjaźnionych stowarzyszeń fotograficznych z terenu całego kraju. W wystawie poplenerowej w Załęczu Wielkim, obok członków STF, swoje fotogramy prezentowali: B. Bielec, J Bochajczuk, J. Klesza, J. Rzeakowski, W. Śmigielski (członkowie Dolnośląskiego TF), K. Brzgk, A. Miszta (Katowice), A. Szachta, L. Zagórski (Bydgoszcz) i A. Rut (Poznań).
  • Plener „850 lat Sieradza” w 1986 r.
  • Plenery „Ziemia wieluńska 87”, „Jeziorsko 88” i „Akt 89” – były to już imprezy o zasięgu międzynarodowym ( Klubu Fotografików w Trstenii k . Dolnego Kubina).
  • Plenery „Zachodnie Tatry” 90; 91; 92.

Przez cały okres działalności STF było członkiem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych. W 1986 r. do prezydium Zarządu PFSF został wybrany i pełnił funkcję skarbnika federacji przez dwie kadencje Ryszard Sierociński. Za społeczną działałność członkowie ST zostali nagrodzeni odznakami PFSF (M. Bednarski — brązowa, R. Hetmanek, W. Tokarski i R. Sierociński — srebrną).
Prezesi stowarzyszenia: od 1976-1918 r. Jerzy. Cichy; od 1918-1988 r. Wojciech Tokarski; od 1988 r. Ryszard Sierociński.

książki, multimedia - wszystko w jednym miejscu!
+ zaawansowane
+ wszystkie katalogi

© 2016 Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu