Marek Kamiński, Marek Szymański "Dotykanie świata Marka Kamińskiego" < PBP w Sieradzu

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Książki są jak towarzystwo, które sobie człowiek dobiera.
Monteskiusz