Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu rys. Paweł Duraj, 2014
« Lipiec 2017 »
PWSCPSN
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

Godziny otwarcia

lipiec i sierpień:

Poniedziałek, środa, piątek 1000 - 1800
Wtorek, czwartek 800 - 1600
Sobota - nieczynne

wrzesień - czerwiec:

Poniedziałek, środa, piątek 800 - 1800
Wtorek, czwartek 800 - 1600
Sobota - nieczynne

Newsletter


Kanały RSSKanały RSS
Organizacje w PBP:

SBP - Zarząd Oddziału

Aktualności

O SBP

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP) jest samorządną organizacją społeczną o charakterze fachowym i naukowym, zrzeszającą osoby związane zawodowo lub naukowo ze sprawami bibliotekarstwa lub informacji naukowej.

Celem Towarzystwa jest służba społeczna dla bibliotekarstwa, rozbudzanie aktywności zawodowej oraz kształtowanie i upowszechnianie nowoczesnej myśli bibliotekarskiej poprzez:

 • czynny udział w tworzeniu zasad polityki bibliotecznej, informacyjnej i wydawniczej,
 • dążenie do zachowania piśmiennictwa dla kultury narodowej i rozwoju czytelnictwa,
 • inspirowanie, rozwijanie i popieranie zainteresowań naukowych oraz doskonalenie umiejętności fachowych członków Stowarzyszenia,
 • integracja środowiska zawodowego,
 • podnoszenie społecznego prestiżu i ochrona zawodu oraz warunków jego wykonywania,
 • kształtowanie właściwych postaw etycznych i społecznych bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich wywodzi się z powstałego w 1917 roku Związku Bibliotekarzy Polskich; w 1953 roku Związek przemianowano na Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Najwyższą władzą SBP jest Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany co 4 lata. Zjazd uchwala statut oraz dokonuje wyboru władz, m.in. przewodniczącego SBP oraz członków Zarządu Głównego. W poszczególnych województwach członków SBP reprezentują zarządy okręgów i zarządy oddziałów. Podstawową strukturą Stowarzyszenia jest koło SBP.

SBP jest wydawcą lub współwydawcą fachowych periodyków, takich jak Bibliotekarz, Ekspres ZG SBP, Przegląd Biblioteczny, Poradnik Bibliotekarza, Zagadnienia Informacji Naukowej i Biuletyn Informacyjny ZG SBP. Wydawnictwo SBP przygotowuje do druku i wydaje rocznie kilkanaście pozycji książkowych. Działalność SBP zarówno Zarządu Głównego jak i okręgów i kół przedstawiona jest na stronie www.ebib.info/ .

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zrzesza ok. 9 tys. członków, którzy są pracownikami różnego typu bibliotek w całym kraju. Działalność statutowa SBP zabezpieczona jest środkami finansowymi pochodzącymi głównie ze sprzedaży wydawnictw. Od 2006 roku SBP jako organizacja pożytku publicznego ma prawo do korzystania z dobrowolnych odpisów od podatku dochodowego w wysokości 1 %. Składki członkowskie pozostają do dyspozycji lokalnych kół oraz zarządów okręgów i oddziałów SBP.

W dniu 15 grudnia 1975 r. powołano Okręg SBP w Sieradzu, rozwiązany 3 lutego 1981 r., reaktywowany 15 lutego 1984 r. Okręg tworzyły działające w poprzednich latach koła SBP w powiatach sieradzkim, łaskim, poddębickim, wieluńskim i zduńskowolskim. Przewodniczącymi Okręgu byli: Adam Fudała (1975 – 1979) , Krystyna Kosierb (1979 – 1981), Krystyna Brodowska (1984 – 2001).

W dniu 7 marca 2002 roku odbył się Zjazd Sieradzkiego Okręgu SBP na którym powołano Oddział SBP. Przewodniczącą Oddziału została Maria Fabisiewicz.

W dniu 8 lutego 2005 r. odbył się kolejny Zjazd Sieradzkiego Oddziału SBP, na którym wybrano nowe władze Oddziału. Zjazd ten poprzedzony był wyborem władz poszczególnych kół SBP.

Kolejny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału SBP w Sieradzu odbył się 28 stycznia 2009 r. w Czytelni PBP w Sieradzu. Na Zjazd przybyli prawie wszyscy delegaci (brak 1 osoby), więc mógł się odbyć w pierwszym terminie. Zjazd poprowadziła Krystyna Brodowska.

Skład osobowy Zarządu Oddziału

Na Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Sieradzu w dniu 6 lutego 2013 r. wybrano Zarząd Oddziału w składzie:

 • Maria Duszka - przewodnicząca
 • Hanna Krawczyk - sekretarz
 • Jolanta Świerkowska - skarbnik
 • Bożena Trocka-Dąbrowa - członek
 • Iwona Podeszwa - członek
 • Beata Magdziak - członek

Komisja Rewizyjna:

 • Robert Sobieraj - przewodniczący
 • Iwona Bartkiewicz - wiceprzewodnicząca
 • Agnieszka Wachowska - sekretarz

Siedziba i kontakt

98-200 Sieradz, ul. Żwirki i Wigury 4, tel. 43 827 16 41, e-mail: maria.duszka@wp.pl.

Dokumenty uzupełniające

Sprawozdanie za 2013 rok

Uchwała nr 1 /2012 z dnia 19 grudnia 2012 r., Protokół z posiedzenia Zarządu Oddziału SBP w Sieradzu w dniu 26.03.2012r.

Sprawozdanie za 2011 rok, Pracy na rok 2012

Sprawozdanie za 2010 rok, Sprawozdanie finansowe za 2010 rok, Plan pracy na 2011 rok

Sprawozdanie za 2009 rok, Plan pracy ZO SBP na 2010, Sprawozdanie z zebrania

Sprawozdanie 2007 rok, Plan pracy na 2008 rok

Relacja ze zjazdu luty 2009 (wraz z aktualnym zarządem i kontaktami), Zarządy Kół.

____
* do przeglądania dokumentów PDF niezbędna jest przeglądarka PDF np. Foxit Reader lub Adobe Reader
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu, Sieradz ul. Żwirki i Wigury 4