Ślady przeszłości - zapomniane cmentarze I wojny światowej na ziemi sieradzkiej - wykład Dominika Dąbrowskiego < PBP w Sieradzu

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Z gustami literackimi jest po trosze jak z miłością: zdumiewa nas, co też to inni wybierają.
Andre Maurois