70. ROCZNICA ROZSTRZELANIA 20 ZAKŁADNIKÓW SIERADZA :: PBP Sieradz

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Czytajmy, bo czytanie jest drugim życiem.
Ignacy Krasicki