96. spotkanie DKK - książka Richarda A. Antoniusa “Czas beboka” :: PBP Sieradz

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Czytanie jest dla umysłu tym, czym gimnastyka dla ciała.
Richard Steele