Azja, czyli największy kontynent świata. Pierwsza podróż poza Europę - spotkanie z Michałem Chlebiczem :: PBP Sieradz

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

A to miej na pilnej pieczy, abyś czytał, kiedy tylko możesz.
Mikołaj Rej