Azja, czyli największy kontynent świata. Pierwsza podróż poza Europę - spotkanie z Michałem Chlebiczem < PBP w Sieradzu

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Czytaj książki pouczające dla upiększenia umysłu lub uszlachetnienia serca.
Tadeusz Kościuszko