Azja, czyli największy kontynent świata. Pierwsza podróż poza Europę - spotkanie z Michałem Chlebiczem < PBP w Sieradzu

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Gdy rozpoczyna się od palenia książek, to skończy się na paleniu ludzi.
Heinrich Heine