Azja, czyli największy kontynent świata. Pierwsza podróż poza Europę - spotkanie z Michałem Chlebiczem :: PBP Sieradz

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Ktoś powie, że czytać każdy umie, zaprawdę mało kto czytać potrafi.
Cyprian Kamil Norwid