Azja, czyli największy kontynent świata. Pierwsza podróż poza Europę - spotkanie z Michałem Chlebiczem < PBP w Sieradzu

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.
Wisława Szymborska