Biblioteczne spotkania... wśród książek o książkach - wybór plakatów 2014-2020 < PBP Sieradz

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Im bardziej gęstnieje mrok, tym jaśniej świecą książki.
Stanisław Zieliński