Charaktery i charakterki bohaterów literackich - o postaciach opowie Miłosz Brzeziński < PBP w Sieradzu

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Książki są jak towarzystwo, które sobie człowiek dobiera.
Monteskiusz