Eksterminacja inteligencji w rejencji łódzko-kaliskiej w latach 1939-1940 :: PBP Sieradz

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Czytanie jest dla umysłu tym, czym gimnastyka dla ciała.
Richard Steele