Zbigniew Korpolewski "Hanka Bielicka : umarłam ze śmiechu" < PBP w Sieradzu

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Książki są jak towarzystwo, które sobie człowiek dobiera.
Monteskiusz