I Spotkanie Informacyjne dla Profesjonalistów oragnizowane przez grupę Al-Anon „Peonie” :: PBP Sieradz

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Im bardziej gęstnieje mrok, tym jaśniej świecą książki.
Stanisław Zieliński