Jak działa polityka pieniężna? Bank centralny a ekonomia w życiu codziennym - wykład doktora Pawła Baranowskiego < PBP w Sieradzu

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.
Wisława Szymborska