Konzentrationslager Dachau - miejsce eksterminacji duchowieństwa polskiego - wykład Anny Jagodzińskiej < PBP w Sieradzu

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Ilekroć, odłożywszy książkę, snuć zaczniesz nić własnych myśli,
tylekroć książka cel zamierzony osiąga.

Janusz Korczak