Leśniczówka Pranie, miejsce pracy pisarskiej K. I. Gałczyńskiego i innych poetów - spotkanie z W. Kassem :: PBP Sieradz

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Bardzo wiele książek należy przeczytać po to, aby sobie uświadomić, jak mało się wie.
Mikołaj Gogol