Leśniczówka Pranie, miejsce pracy pisarskiej K. I. Gałczyńskiego i innych poetów - spotkanie z W. Kassem < PBP w Sieradzu

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Czytanie to jedna z bram do wolności.
Robert Escarpit