Likwidacja Komendy Powiatowej Konspiracyjnego WP w Sieradzu przez aparat bezpieczeństwa i Informację Wojskową w 1946 r. < PBP w Sieradzu

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Jakie książki czytać? Każdy inne, każdy takie, jakie odpowiadają jego temperamentowi,
jakie go mobilizują.

Stefan Kisielewski