Likwidacja Komendy Powiatowej Konspiracyjnego WP w Sieradzu przez aparat bezpieczeństwa i Informację Wojskową w 1946 r. :: PBP Sieradz

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Boję się człowieka czerpiącego wiedzę z jednej książki.
Tomasz z Akwinu