"Link do przyszłości" - spotkanie młodzieży z Martą Niedziałkowską < PBP w Sieradzu

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Każda książka ma współtwórcę w swoim czytelniku.
Maurice Barrés