Machu Picchu, Choquequirao i inne treki w Andach - spotkanie z Krzysztofem Pająkiem < PBP w Sieradzu

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Chwałą jednych jest, że piszą dobrze, a innych, że się do tego nie zabierają.
Jean de la Bruyere