Mitologia nordycka w szeroko rozumianej kulturze – jak mity skandynawskie inspirowały różnych twórców – prelekcja online :: PBP Sieradz

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów naszej cywilizacji.
Maria Dąbrowska