Mitologia nordycka w szeroko rozumianej kulturze – jak mity skandynawskie inspirowały różnych twórców – prelekcja online :: PBP Sieradz

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Czytaniem odganiacie matkę wszystkich grzechów – próżnowanie.
Piotr Skarga