„Moje przepiękne ciało! Co na to mój wewnętrzny krytyk?” - spotkanie z Urszulą Pająk < PBP w Sieradzu

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Czytajmy, bo czytanie jest drugim życiem.
Ignacy Krasicki