Niemiecka polityka narodowościowa w rejencji łódzko-kaliskiej na przykładzie wysiedleń ludności polskiej < PBP w Sieradzu

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów naszej cywilizacji.
Maria Dąbrowska