O Julii Hartwig - wykład Ewy Jaśkiewicz w Domu Pomocy Społecznej < PBP w Sieradzu

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Im bardziej gęstnieje mrok, tym jaśniej świecą książki.
Stanisław Zieliński