Obława augustowska, w lipcu 1945 r., w świetle materiałów archiwalnych i śledczych :: PBP Sieradz

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Chwałą jednych jest, że piszą dobrze, a innych, że się do tego nie zabierają.
Jean de la Bruyere