“Oficerowie Armii Krajowej w obozie NKWD w Riazaniu” - odczyt Dariusza Roguta :: PBP Sieradz

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Święci... Chętnie wzięliby na indeks niejedną dobrą książkę, żeby bronić jej przed głupim czytelnikiem.
Jan Twardowski