“Oficerowie Armii Krajowej w obozie NKWD w Riazaniu” - odczyt Dariusza Roguta < PBP w Sieradzu

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Każda książka ma współtwórcę w swoim czytelniku.
Maurice Barrés