Pamiątki sportowo-turystyczne z kolekcji Pawła Zielewskiego i Zdzisława Berlińskiego - wystawa :: PBP Sieradz

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Książki są jak towarzystwo, które sobie człowiek dobiera.
Monteskiusz