Pani zyskuje przy bliższym poznaniu - Krystyna Janda w rozmowie z Katarzyną Montogomery < PBP w Sieradzu

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Czytajmy, bo czytanie jest drugim życiem.
Ignacy Krasicki