Pejzaż Wszystkich Świętych rekonstrukcja krajobrazu kulturowego. Etap IV – 2009r. :: PBP Sieradz

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Książki są jak towarzystwo, które sobie człowiek dobiera.
Monteskiusz