Powstanie Listopadowe – dzieło marzycieli czy szansa na niepodległość? - prelekcja Kacpra Kuchciaka < PBP w Sieradzu

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Czytanie jest dla umysłu tym, czym gimnastyka dla ciała.
Richard Steele