Projekcja filmu "DZIECI KWATERY Ł" poprzedzona komentarzem Krzysztofa Latochy z Biura Edukacji Publicznej Oddziału w Łodzi IPN :: PBP Sieradz

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Czytając, doskonalimy się, uczymy się myśleć, przyswajamy sobie wszystko,
co kiedyś wyżsi talentem ludzie wynaleźli, czego doszli czytając, stajemy się ich uczniami.

Józef Ignacy Kraszewski