Promocja książki “Mówią lasy. Wspomnienia z lat okupacji niemieckiej 1939-1945” :: PBP Sieradz

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Gdy rozpoczyna się od palenia książek, to skończy się na paleniu ludzi.
Heinrich Heine