RAPA NUI - PĘPEK CZY KONIEC ŚWIATA? - spotkanie z podróżnikiem Krzysztofem Pająkiem < PBP w Sieradzu

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Aby istnieli wielcy poeci, muszą być wielcy czytelnicy.
Walt Whitman