RAPA NUI - PĘPEK CZY KONIEC ŚWIATA? - spotkanie z podróżnikiem Krzysztofem Pająkiem :: PBP Sieradz

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Przy pomocy książek wielu staje się ludźmi uczonymi nawet poza szkołą, bez książek zaś nikt nie wykształci się nawet w szkole.
Jan Amos Komeński