Relacja z XXII spotkania DKK - książka “Pamiętnik IV Rzepy” K. Daukszewicza :: PBP Sieradz

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Ilekroć, odłożywszy książkę, snuć zaczniesz nić własnych myśli,
tylekroć książka cel zamierzony osiąga.

Janusz Korczak