Relacja ze 111. spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki - "Komeda. Osobiste życie jazzu" :: PBP Sieradz

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Ilekroć, odłożywszy książkę, snuć zaczniesz nić własnych myśli,
tylekroć książka cel zamierzony osiąga.

Janusz Korczak