Rozstrzygnięcie konkursu "Zaprojektuj Sieradzką Starówkę" :: PBP Sieradz

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Jaki wpływ ma książka? Wprowadza u człowieka zmiany. Po przeczytaniu książki
zaczynamy inaczej kochać, inaczej myśleć.

Adolf Dygasiński