Przeskocz do treści

Początek roku 2022 przyniósł zmiany w sieradzkich strukturach SBP. Upływająca kadencja była wyjątkowo długa ze względu na pandemię i obostrzenia z nią związane. W lutym odbyły się walne zebrania kół, na których udzielono absolutorium ustępującym zarządom, wybrano nowe zarządy kół oraz delegatów na Zjazd Oddziałowy SBP
Przewodnicząca Zarządu Oddziału przedstawia sprawozdanie z działalności sieradzkich struktur SBP w latach 2017-2021

Dnia 21 lutego, na Walnym Zebraniu Koła w Wieluniu wybrano zarząd w składzie:

 • Paulina Trojan (MiGBP w Wieluniu) – przewodnicząca
 • Julita Walczak (MiGBP w Wieluniu) – sekretarz
 • Barbara Stępień (MiGBP w Wieluniu) – skarbnik
 • Iwona Podeszwa (MiGBP w Wieluniu) – członkini zarządu Koła.

Dwa dni później - 23 lutego, w Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu, na walnym zebraniu Koła SBP w Sieradzu, na nową kadencję wybrano zarząd koła w składzie:

 • Joanna Chachuła (PBP w Sieradzu) – przewodnicząca
 • Anna Baśnik – skarbnik (MBP w Sieradzu)
 • Katarzyna Pietrych – sekretarz (MBP w Sieradzu).

Oddziałowy Zjazd SBP w Sieradzu odbył się 18 marca, w PBP w Sieradzu. Na zjeździe podsumowano kończącą się kadencję, trudną ze względu na ograniczenia pandemiczne. Przewodnicząca Zarządu Oddziału przedstawiła sprawozdanie merytoryczne z działalności oddziału w latach 2017-2021, a Oddziałowa Komisja Rewizyjna zatwierdziła sprawozdanie finansowe i zgłosiła wniosek o udzielenie absolutorium ustępującym władzom. Dziękując za współpracę, przewodnicząca pożegnała się z członkami sieradzkiego oddziału. Po udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi, wybrano nowe władze oraz dyskutowano o sprawach bieżących, wśród których były sposoby zdobywania środków na wkład własny niezbędny do realizacji projektów grantowych Oddziału SBP w Sieradzu oraz omówienie inicjatywy zgłoszenia poszerzenia katalogu wykazu chorób zawodowych bibliotekarzy. Ustępujący zarząd zdążył jeszcze złożyć wniosek o dofinansowanie na realizację projektu

Oddziałowy Zjazd Delegatów

Zarząd Oddziału SBP w Sieradzu, na kadencję 2021–2025 ukonstytuował się w następującym składzie:

 • Robert Sobieraj (PBP w Sieradzu) – przewodniczący
 • Paweł Jezierski (PBP w Sieradzu) – sekretarz
 • Krystyna Brodowska – skarbnik
 • Anna Baśnik (MBP w Sieradzu) – członkini zarządu.

Wybrano również delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów w Łodzi, który odbędzie się 9 kwietnia, oraz Oddziałową Komisję Rewizyjną w składzie:

 • Joanna Chachuła
 • Maria Duszka
 • Sylwia Synowiec (GBP w Burzeninie).

Zarządowi kół oraz Zarządowi Oddziału SBP w Sieradzu serdecznie gratulujemy i  życzymy owocnej pracy w nowej kadencji!

Pomimo pandemii w minionym roku udało się przeprowadzić ciekawe spotkania dla czytelników.

Spektakl dla dzieci w wykonaniu grupy Carpe Diem po Charłupsku w PBP w Sieradzu

W ramach projektu Oddziału SBP w Sieradzu, w 2021 r. "Biblioteki mieszkańcom Sieradza", na którego realizację uzyskano dofinansowanie z Urzędu Miasta Sieradza w ramach zadania nr 3 – "Wzbogacanie życia Sieradzan poprzez imprezy kulturalne", w Miejskiej Bibliotece Publicznej i w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu zorganizowano:

W ubiegłym roku Koło SBP w Wieluniu było współorganizatorem (wraz z MiGBP w Wieluniu) i oficjalnym partnerem projektu „Literacka Podróż”, skierowanego do czytelników Biblioteki Głównej i filii bibliotecznych, na który pozyskano dotację z Fundacji PZU w 2020 r., ale ze względu na obostrzenia związane z pandemią przełożono jego realizację na 2021. W ramach projektu odbyły się:

Koło w Wieluniu współorganizowało także spotkanie DKK, prapremierę książki Joanny Gradowskiej Jak powstał Wieluń. Legenda.

Koło SBP w Sieradzu było współorganizatorem wystawy „Kolorowy świat komiksu w PRL” (19 sierpnia–12 października, w PBP w Sieradzu), a przewodniczący koła - Paweł Jezierski przeprowadził:

 • prelekcję online "Uszaty samuraj” na Pestko-nie (wspólnie z Klubem Miłośników Fantastyki „Sagitta”  i z  Poznańskim Towarzystwem Miłośników Tolkiena „Drużyna Pyrlandii”, 23 kwietnia),
 • III edycję konkursu wiedzy o komiksie „W kadrze i dymku” (w PBP w Sieradzu, 8 listopada),
 • zajęcia biblioteczne o mediach, informacji i fake newsach dla II klasy Zespołu Szkół Katolickich w Sieradzu (19 października, Koło w Sieradzu),
 • szkolenia dla nauczycieli i bibliotekarzy „Komiks nie gryzie” i „Komiksem po łapach” (wspólnie z Klubem Miłośników Fantastyki „Sagitta”, 14 grudnia 2021 r.).

W 2021 r. uhonorowano członków sieradzkiego SBP:

 • w konkursie Bibliotekarz Roku dyplom za zajęcie II miejsca w konkursie SBP Łódzki Bibliotekarz Roku 2020 otrzymał przewodniczący Koła w Sieradzu, Paweł Jezierski.

  Paweł Jezierski odbiera nagrodę za zajecie II miejsca w konkursie Bibliotekarz Roku
 • w minionym roku Zarząd Oddziału SBP w Sieradzu pozytywnie zaopiniował i złożył do Okręgu Łódzkiego wnioski na Odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” i medal SBP „W dowód uznania” dla Anny Mieszały z MiGBP w Złoczewie, oraz na odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” dla Joanny Chachuły z PBP w Sieradzu. 12 października podczas
  Joanna Chachuła i Anna Mieszała na uroczystości wręczenia odznaczeń

  uroczystości w WBP w Łodzi uhonorowano bibliotekarzy z woj. łódzkiego, wśród których znalazły się wymienione członkinie Koła SBP w Sieradzu, otrzymujące wspomniane odznaczenia. Na tejże uroczystości list gratulacyjny od ZG SBP otrzymała również przewodnicząca zarządu oddziału – Katarzyna Szumska, a przewodniczący Koła w Sieradzu, Paweł Jezierski, otrzymał dyplom za zajęcie II miejsca w konkursie SBP Łódzki Bibliotekarz Roku 2020.

Członkowie sieradzkiego SBP reprezentowali stowarzyszenie w konkursach i na festiwalach:

 •  Joanna Chachuła z Koła SBP w Sieradzu była gościem: Maratonu Poetyckiego (Stacja Nowa Gdynia w Zgierzu, 29 kwietnia), Festiwalu „Wierszotorówka” w Sochaczewie (20–21 sierpnia), Festiwalu Najazd Awangardy na Rzeszów w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, 9 października), a także jurorem w IV Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Opowiem Wam wierszem…” (1 czerwca) i w Gminnym Konkursie Recytatorskim „Klasyka dla Smyka – Tuwim Dzieciom” (26 listopada);
 • Paweł Jezierski był jurorem w konkursie wiedzy o komiksie „W kadrze i dymku” (9 listopada).

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Sieradzu oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu zapraszają wszystkich miłośników sztuki fotografowania i przyrody miejskiej do udziału w konkursie "Zielony Sieradz"

Kto może wziąć udział w konkursie?

 • Konkurs skierowany jest do pełnoletnich osób, mieszkańców miasta Sieradza. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Jakie jest zadanie konkursowe?

 • Zadanie uczestników polega na samodzielnym wykonaniu dowolną techniką i za pomocą dowolnego urządzenia zdjęcia, przedstawiającego artystyczne aspekty przyrody miasta Sieradza.

Co należy zrobić, żeby wziąć udział w konkursie?

 • Należy wypełnić i podpisać formularz zgłoszenia udziału w konkursie, a następnie przesłać jego skan wraz z pracami konkursowymi w wersji elektronicznej (maksymalna wielkość załączonego pliku: 20 MB).
 • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwie prace.

Do kiedy należy nadesłać prace wraz ze skanem wypełnionego formularza zgłoszeniowego?

 • Do 28 czerwca 2021 r. do godziny 18.00

Na jaki adres należy wysłać zgłoszenie wraz z pracą konkursową?

Serdecznie zapraszamy:)

DO POBRANIA:

 Konkurs realizowany jest przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Sieradzu i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Sieradzu w ramach projektu „Biblioteki mieszkańcom Sieradza” w ramach zadania nr 3 – Wzbogacanie życia Sieradzan poprzez imprezy kulturalne, współfinansowanego przez Urząd Miasta Sieradza.

Rok 2020 upłynął w cieniu pandemii. Działalność naszego oddziału ze względów bezpieczeństwa ograniczona była do minimum. Nie zorganizowano spotkań integracyjnych. Nie udało nam się przeprowadzić projektu, na który otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Miasta w Sieradzu w ramach realizacji Zadania publicznego nr 4 „Wzbogacanie życia kulturalnego Sieradza poprzez imprezy o charakterze środowiskowym, lokalnym i ponadlokalnym". Projekt pod hasłem #sieradzkie biblioteki zakładał organizację w miejskiej i powiatowej bibliotece spotkań autorskich z Małgorzatą Czyńską, Anną Kulik i Ryszardem Ćwirlejem, koncertu poezji śpiewanej Jerzego Stachury, spotkań autorskich dla dzieci z Dorotą Combrzyńską-Nogalą i spektaklu Teatru Maska z Krakowa „Uczą króla dzieci segregacji śmieci” dla dzieci. Ze względu na ogłoszony lockdown podjęto decyzję o rezygnacji z realizowania projektu. Także realizacja projektu Literacka Podróż - jego współorganizatorem jest Koło SBP w Wieluniu (projekt literacki skierowany do czytelników Biblioteki Głównej i Filii Bibliotecznych, na który pozyskano dotację z Fundacji PZU) - została przełożona na 2021 rok w związku z wprowadzonymi obostrzeniami.

Pod egidą SBP przewodniczący Koła w Sieradzu, Paweł Jezierski, wygłosił prelekcje: o komiksach dla uczniów I LO w Sieradzu (31.01.2020, 13.02.2020); o komiksach dla uczniów klasy VI (5.03.2020); dla Sekcji Emerytów i Rencistów Związku  Nauczycielstwa Polskiego z okazji Dnia Kobiet „Bajeczki dla (nie)grzecznych dzieci – erotyzm w literaturze” (5.03.2020); prelekcje online „Polscy wynalazcy i ich  nieznane losy dla uczniów klas VI–VIII sieradzkich szkół podstawowych (9.12.2020) i przeprowadził lekcję "O bibliografii" dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w  Sieradzu (14.02.2020). Odbyło się także spotkanie online „Skąd się bierze humor wszelki, gdy dokoła woda, soda i bąbelki. Pół żartem, pół serio o twórczości komiksowej Tadeusza Baranowskiego”, współorganizowane z Klubem Miłośników Fantastyki „Sagitta” (17.12.2020).  Koło w Wieluniu współorganizowało Tydzień Bibliotek (muzyczne życzenia z okazji Dnia Bibliotekarza w wykonaniu Chóru z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia, wirtualny spacer pt. „Biblioteka w czasach pandemii”, czytanie bajek, spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, rozstrzygnięcie konkursu „Booktalking, czyli mówiona recenzja książki”). Członkowie Koła w Wieluniu włączyli się w organizację akcji takich jak Dzień Bibliotekarza, Narodowe Czytanie, Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania oraz 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Wieluniu.

Ukazały się artykuły Pawła Jezierskiego w „Bibliotekarzu” (nr 2 i 12/2020) oraz w „Bibliotece w Szkole” (nr 2, 3 i 9/2020), a także recenzja w kwartalniku „Na Sieradzkich Szlakach” (nr 1/2020) i tekst członkini Koła w Sieradzu, Joanny Chachuły (nr 3/2020): Wrześniowe wędrówki żołnierskim śladem – Z życia PTTK.

P. Jezierski otrzymał Nagrodę Zarządu Powiatu Sieradzkiego za upowszechnianie, promocję i ochronę, a także wzbogacanie oferty kulturalnej powiatu sieradzkiego.

W lipcu 2020 r. reprezentantka Zarządu Oddziału SBP w Sieradzu, Pani Sylwia Synowiec, była członkiem komisji konkursowej w konkursie na stanowisko dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej im. W. Broniewskiego w Sieradzu.
W listopadzie, w odpowiedzi na pismo Burmistrza Łasku, Zarząd Oddziału w Sieradzu pozytywnie zaopiniował powołanie na kolejny okres na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku Pani Bożeny Trockiej-Dąbrowy, która do tej pory pełniła tę funkcję.