Przeskocz do treści

Granty rozdane – dotacja na projekt “Desantu” i SBP

Grupa Poetycka DESANT oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Sieradzu otrzymały dotację w ramach Programu „Mikrogranty na realizację inicjatyw lokalnych, Sieradz 2018”.

Realizacja projektu „W poszukiwaniu najwyższej formy – warsztaty poetyckie dla wszystkich”, skierowanego do dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Sieradza zostanie sfinansowana ze środków dotacja na projekt Desant i SBP oddział w SieradzuFunduszu Inicjatyw Obywatelskich i Urzędu Miasta Sieradza. Realizację nadzoruje Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS.

W ramach projektu „W poszukiwaniu najwyższej formy – warsztaty poetyckie dla wszystkich” w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu zorganizowane zostaną trzy spotkania autorskie połączone z warsztatami: dla uczniów szkół podstawowych – zajęcia z pisania wierszem bajek, podczas których dzieci m.in. poznawać będą różne style poetyckie, rodzaje rymów i same ułożą własne wiersze; dla uczniów szkół średnich – nauka opisywania wierszem emocji i problemów, o których trudno rozmawiać oraz spotkanie służące poprawie warsztatu poetyckiego dla osób dorosłych.

Do udziału w projekcie zaproszonych zostanie 170 osób. Jego realizacja rozpocznie się we wrześniu 2018 roku od spotkania z prof. Wojciechem Kudybą – poetą, krytykiem, historykiem literatury. Gośćmi kolejnych spotkań będą Aneta Kolańczyk – poetka, autorka opowiadań, dziennikarka oraz dr hab. Adrian Gleń – poeta, krytyk literacki, teoretyk literatury.