Przeskocz do treści

Konferencja „Czytanie nas łączy” w Sieradzu – relacja

17 maja w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu odbyła się konferencja "Czytanie nas łączy", na której przewodnicząca zarządu naszego oddziału oraz Paweł Jezierski z Koła SBP w Sieradzu przedstawili sposoby promocji czytelnictwa w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu. Paweł Jezierski jako moderator Klubu Miłośników Fantastyki "Sagitta" zaprezentował działalność klubów czytelniczych.

Konferencja rozpoczęła się wystąpieniem prof. Grzegorza Leszczyńskiego - kierownika Pracow­ni Badań Litera­tu­ry dla Dzieci i Młodzie­ży Uniwersytetu Warszawskiego. O ciekawych seriach książek dla dzieci dotyczących ważnych wydarzeń historycznych, problemów dzieci i młodzieży publikowanych mówiła red. naczelna Wydawnictwa Literatura - Wiesława Jędrzejczyk. Spotkanie zakończyła prezentacja dyrektora Tomasza Siemienkowicza I LO w Zduńskiej Woli na temat projektu "Czytadela", którego autorami są nauczyciele języka polskiego – Tomasz Miś i Piotr Paszkiewicz.

Wszyscy podkreślali konieczność współpracy na rzecz czytelnictwa i chyba wieloletnie starania środowisk związanych z książką przynoszą pierwsze, może jeszcze niewielkie, ale zawsze - efekty, co pokazały ostatnie wyniki badań czytelnictwa prowadzone przez Bibliotekę Narodową. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie organizatorom – dyrekcjom Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu oraz Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu – za zaproszenie do udziału w konferencji.

Wraca moda na czytanie?