Przeskocz do treści

Rok 2020 upłynął w cieniu pandemii. Działalność naszego oddziału ze względów bezpieczeństwa ograniczona była do minimum. Nie zorganizowano spotkań integracyjnych. Nie udało nam się przeprowadzić projektu, na który otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Miasta w Sieradzu w ramach realizacji Zadania publicznego nr 4 „Wzbogacanie życia kulturalnego Sieradza poprzez imprezy o charakterze środowiskowym, lokalnym i ponadlokalnym". Projekt pod hasłem #sieradzkie biblioteki zakładał organizację w miejskiej i powiatowej bibliotece spotkań autorskich z Małgorzatą Czyńską, Anną Kulik i Ryszardem Ćwirlejem, koncertu poezji śpiewanej Jerzego Stachury, spotkań autorskich dla dzieci z Dorotą Combrzyńską-Nogalą i spektaklu Teatru Maska z Krakowa „Uczą króla dzieci segregacji śmieci” dla dzieci. Ze względu na ogłoszony lockdown podjęto decyzję o rezygnacji z realizowania projektu. Także realizacja projektu Literacka Podróż - jego współorganizatorem jest Koło SBP w Wieluniu (projekt literacki skierowany do czytelników Biblioteki Głównej i Filii Bibliotecznych, na który pozyskano dotację z Fundacji PZU) - została przełożona na 2021 rok w związku z wprowadzonymi obostrzeniami.

Pod egidą SBP przewodniczący Koła w Sieradzu, Paweł Jezierski, wygłosił prelekcje: o komiksach dla uczniów I LO w Sieradzu (31.01.2020, 13.02.2020); o komiksach dla uczniów klasy VI (5.03.2020); dla Sekcji Emerytów i Rencistów Związku  Nauczycielstwa Polskiego z okazji Dnia Kobiet „Bajeczki dla (nie)grzecznych dzieci – erotyzm w literaturze” (5.03.2020); prelekcje online „Polscy wynalazcy i ich  nieznane losy dla uczniów klas VI–VIII sieradzkich szkół podstawowych (9.12.2020) i przeprowadził lekcję "O bibliografii" dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w  Sieradzu (14.02.2020). Odbyło się także spotkanie online „Skąd się bierze humor wszelki, gdy dokoła woda, soda i bąbelki. Pół żartem, pół serio o twórczości komiksowej Tadeusza Baranowskiego”, współorganizowane z Klubem Miłośników Fantastyki „Sagitta” (17.12.2020).  Koło w Wieluniu współorganizowało Tydzień Bibliotek (muzyczne życzenia z okazji Dnia Bibliotekarza w wykonaniu Chóru z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia, wirtualny spacer pt. „Biblioteka w czasach pandemii”, czytanie bajek, spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, rozstrzygnięcie konkursu „Booktalking, czyli mówiona recenzja książki”). Członkowie Koła w Wieluniu włączyli się w organizację akcji takich jak Dzień Bibliotekarza, Narodowe Czytanie, Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania oraz 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Wieluniu.

Ukazały się artykuły Pawła Jezierskiego w „Bibliotekarzu” (nr 2 i 12/2020) oraz w „Bibliotece w Szkole” (nr 2, 3 i 9/2020), a także recenzja w kwartalniku „Na Sieradzkich Szlakach” (nr 1/2020) i tekst członkini Koła w Sieradzu, Joanny Chachuły (nr 3/2020): Wrześniowe wędrówki żołnierskim śladem – Z życia PTTK.

P. Jezierski otrzymał Nagrodę Zarządu Powiatu Sieradzkiego za upowszechnianie, promocję i ochronę, a także wzbogacanie oferty kulturalnej powiatu sieradzkiego.

W lipcu 2020 r. reprezentantka Zarządu Oddziału SBP w Sieradzu, Pani Sylwia Synowiec, była członkiem komisji konkursowej w konkursie na stanowisko dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej im. W. Broniewskiego w Sieradzu.
W listopadzie, w odpowiedzi na pismo Burmistrza Łasku, Zarząd Oddziału w Sieradzu pozytywnie zaopiniował powołanie na kolejny okres na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku Pani Bożeny Trockiej-Dąbrowy, która do tej pory pełniła tę funkcję.

Spektakl “Na tropie afery, gdzie podziały się litery” w ramach projektu sieradzkiego oddziału "Biblioteka czeka"

W słoneczne południe 23 maja 2018 r. do PBP w Sieradzu zawitał Teatr Edukacji i Profilaktyki "Maska" z przedstawieniem dla dzieci o tym, jak ważne jest czytanie książek. Śledztwo w sprawie afery z zaginionymi literami prowadził detektyw - niejaki Bartłomiej Lupa.

Czytaj dalej... "Spektakl w ramach projektu sieradzkiego oddziału SBP “Biblioteka czeka”"

Uroczyste obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w Łodzi zorganizowane przez Zarząd Okręgu Łódzkiego SBP oraz Oddział SBP w Łodzi rozpoczęły Tydzień Bibliotek w naszym okręgu

8 maja świętowaliśmy wspólnie bibliotekarskie święto. Oddział SBP w Sieradzu reprezentowały koleżanki z bibliotek w Zduńskiej Woli, Zapolic, Unikowa, Złoczewa i Sieradza.

Święto było okazją do uhonorowania zasłużonych bibliotekarzy, wśród których znalazły się również członkinie naszego oddziału.

Dyplomy uznania za bibliotekarską pracę otrzymały Panie: Lidia Reflandowska-Jagielska - dyrektor MBP w Zduńskiej Woli, Anna Sworowska - kierownik Filii w Unikowie (M-GBP w Złoczewie) i Alfreda Wesołowska - dyrektor M-GBP w Złoczewie. Serdecznie gratulujemy 🙂

Szczególne gratulacje składamy Pani Alinie Sobolewskiej, która została odznaczona Medalem "W dowód uznania", przyznawany za szczególne zasługi na rzecz bibliotekarstwa, czytelnictwa, jak i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

8 maja - Dniem Bibliotekarza i Bibliotek 🙂

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Bibliotekarze i Pracownicy bibliotek 🙂

Z okazji naszego wspólnego święta życzymy Wam samych sukcesów, wielu radości i zadowolenia z trudnej często pracy, zrozumienia i docenienia Waszego zaangażowania i wysiłku. To dzięki Waszym inicjatywom biblioteki są tak ważnym miejscem - nie tylko edukacji, ale spędzania wolnego czasu, rozwijania własnych zainteresowań i pasji.

A Czytelnikom naszych bibliotek życzymy wielu wspaniałych książek i pomocnych, życzliwych bibliotekarzy...