Przeskocz do treści

O NAS

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP) jest organizacją pożytku publicznego o charakterze społecznym, o stuletniej tradycji, zrzeszającą osoby związane zawodowo lub naukowo z bibliotekarstwem i informacją naukową.
Dawne logo SBP

Celem stowarzyszenia jest służba społeczna dla bibliotekarstwa, rozbudzanie aktywności zawodowej oraz kształtowanie i upowszechnianie nowoczesnej myśli bibliotekarskiej poprzez:

  • czynny udział w tworzeniu zasad polityki bibliotecznej, informacyjnej i wydawniczej,
  • dążenie do zachowania piśmiennictwa dla kultury narodowej i rozwoju czytelnictwa,
  • inspirowanie, rozwijanie i popieranie zainteresowań naukowych oraz doskonalenie umiejętności fachowych członków Stowarzyszenia,
  • integracja środowiska zawodowego,
  • podnoszenie społecznego prestiżu i ochrona zawodu oraz warunków jego wykonywania,
  • kształtowanie właściwych postaw etycznych i społecznych bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jest wydawcą lub współwydawcą fachowych periodyków: "Bibliotekarz", "Poradnik Bibliotekarza", "Przegląd Biblioteczny", "Zagadnienia Informacji Naukowej". Wydawnictwo SBP przygotowuje do druku i wydaje rocznie kilkanaście pozycji książkowych. Działalność SBP, zarówno Zarządu Głównego, jak okręgów i kół, przedstawiona jest na stronie http://www.sbp.pl.

Najwyższą władzą SBP jest Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany co 4 lata, który uchwala statut oraz dokonuje wyboru władz. W poszczególnych województwach członków SBP reprezentują zarządy okręgów i zarządy oddziałów. Podstawową strukturą Stowarzyszenia jest koło SBP.

Przy Powiatowej Bibliotece Publicznej swoją siedzibę ma Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Sieradzu. W skład sieradzkiego oddziału wchodzą: Koło SBP w Sieradzu oraz Koło SBP w Wieluniu. Nasz oddział zrzesza członków nie tylko z Sieradza i Wielunia, ale również z Brąszewic, Burzenina, Goszczanowa, Łasku, Poddębic, Zapolic, Złoczewa i ze Zduńskiej Woli.