Przeskocz do treści

REJESTRACJA

WARUNKI UDZIAŁU W KONFERENCJI I REJESTRACJA

Warunkiem udziału w Konferencji Biblioterapeutycznej "Czytanie bawi, uczy, leczy" jest wypełnienie i przesłanie  formularza rejestracyjnego na adres: konferencja.biblioterapia@gmail.com oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości 50 zł po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Opłata konferencyjna obejmuje udział w wykładach, udział w we wszystkich warsztatach (zob. Program konferencjiPrelegenci), materiały konferencyjne, certyfikaty oraz serwis kawowy.

Rejestracja następuje według kolejności zgłoszeń.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 sierpnia 2019 r.

Formularz rejestracyjny do pobrania

Adres nadsyłania zgłoszeń: konferencja.biblioterapia@gmail.com

Termin płatności: od 1 września do 15 września 2019 r. (po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na konferencję)

Nr rachunku: 64 1020 3352 0000 1102 0212 2893

(w tytule przelewu prosimy podać: konferencja Piotrków)

Opłata konferencyjna: 50 zł brutto