Skąd się bierze humor wszelki... - o twórczości Tadeusza Baranowskiego < PBP Sieradz

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

A to miej na pilnej pieczy, abyś czytał, kiedy tylko możesz.
Mikołaj Rej