Spotkajmy się w słowie, spotkajmy się w drodze… - relacja ze spotkania z Agnieszką Jarzębowską < PBP w Sieradzu

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

A to miej na pilnej pieczy, abyś czytał, kiedy tylko możesz.
Mikołaj Rej