Spotkajmy się w słowie, spotkajmy się w drodze… - relacja ze spotkania z Agnieszką Jarzębowską < PBP w Sieradzu

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Istnieje książka – chleb, książka – wino i książka – skrzydła.
Eliza Orzeszkowa