Spotkanie z reportażystką Iloną Wiśniewską nt. krajów północy (Norwegia, Grenlandia) :: PBP Sieradz

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Boję się człowieka czerpiącego wiedzę z jednej książki.
Tomasz z Akwinu