Stosunki polsko-ukraińskie 1939-1947 r. - wykład Marka Białokura :: PBP Sieradz

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Im bardziej gęstnieje mrok, tym jaśniej świecą książki.
Stanisław Zieliński