Udział kobiet w strukturach wojskowych i podziemnych w czasie II wojny światowej - odczyt Sylwii Wielichowskiej < PBP w Sieradzu

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Książki są jak towarzystwo, które sobie człowiek dobiera.
Monteskiusz