VII Ogólnopolski Festiwal „Noc Poezji i Muzyki” Sieradz 2017 - plakaty Aleksego Nowaka < PBP Sieradz

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Chwałą jednych jest, że piszą dobrze, a innych, że się do tego nie zabierają.
Jean de la Bruyere