Wędrówki po życiu i książkach - wspomnienie o Ziemowicie Skibińskim w 70. rocznicę urodzin :: PBP Sieradz

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Każda książka, jak głos podany przez radio, dociera tylko do tych, którzy mają tę samą długość fali.
Jan Parandowski